Geschreven door Maaike Roet  – CEO & Founder House.

Inleiding

In de afgelopen 3 jaar hebben wij 18 House Talks mogen verzorgen voor Heads of Legal, General Counsels en Legal Directors. De House Talks zijn er om hen te inspireren zichzelf en hun teams happy en efficient te houden. De House Talks gingen onder andere over Social Leadership, Outside Counsel Management, Legal Journey, Legal Operations, Impact Organisations, Business for Good in Legal, Skills in Legal, The Future Legal Department en Conscious Contracting.

Nu we aan het einde van 2022 komen, is dat wat mij betreft een mooi moment om eens terug te blikken op deze House Talks. De House Talks geven niet alleen een tijdsbeeld weer, maar ook een beeld van de recente ontwikkelingen bij juridische afdelingen en van het juridisch landschap in het algemeen. 

Wat waren de inzichten, wat hebben we geleerd, wat laten we achter en wat nemen we mee naar 2023? En bovenal: welke invloed heeft de afgelopen tijd op hoe wij naar het vak van jurist kijken? Ik zal dit bespreken aan de hand van de volgende thema’s: Human, Purpose, Creative en Legal Tech (enzo).

Human

Er lijkt (weer) meer besef te zijn van het feit dat recht er is ‘voor mensen’ en ‘door mensen’. De menselijke maat is terug en dat betekent ook een herwaardering van waarden als: empathie, aardig zijn, gelijkwaardigheid, oprechtheid en vertrouwen. Alhoewel dit wellicht tegenstrijdig lijkt met het vak van jurist, zullen ook juristen steeds vaker gevraagd worden om een menselijke benadering. Dit betekent in de praktijk dat contracten korter en leesbaarder zullen moeten worden, dat er eerst conversatie dient te zijn en dan (pas) conflict, dat een contract in de eerste plaats van de partijen zelf is en niet van de jurist (conscious contracting) dat juridische informatie visueel gepresenteerd dient te worden en dat de zorgwil dient te prevaleren boven zorgplicht. In het kort: voeg wat meer Human toe aan Legal!

Purpose

Daarnaast is er een steeds sterkere behoefte bij juristen om bij te dragen aan een mooiere wereld om ons heen. Ook de jurist wil impact maken en zoekt naar manieren om dat als jurist te doen. De een gaat werken voor een B Corp en de ander probeert in zijn of haar huidige werkzaamheden het verschil te maken. Wat daarbij ook juist helpt is dat een jurist vanuit zijn functie en rol vaak al heel gemakkelijk de eerste stap kan zetten om purpose toe te voegen. In het kort: ook Legal gaat Impact maken.

Creative

Een roep om meer creativiteit, ook in Legal. Hoewel dat op het eerste gezicht niet zo lijkt, is het vak van jurist heel creatief. De wet is de basis, maar pas daarna begint het. Welke rol ga je spelen als jurist en welke waarden hanteer je daarbij? Probeer daarin creatief te zijn: denk ‘out of the box’ en ‘out of your legal department’, durf naar voren te stappen en kies en creer je eigen juridische werk. Toon daarbij wat ondernemerschap en stel je op als een echte business partner. Kijk ook kritisch en creatief naar je werkzaamheden: juist als je daarbij aanhaakt bij de strategie van het bedrijf, zul je waarde gaan toevoegen aan jouw klanten/de business. Aarzel ook niet om creatief te kijken naar de samenstelling van het Legal Team: je zult zien hoe veel andere disciplines (zoals agile specialisten, HBO-juristen en operations managers) kunnen bijdragen. In het kort: Legal is Creative.

Legal Tech (enzo)

Ja, Legal Tech (enzo). Ik voeg bewust het woord ‘enzo’ toe, omdat veel juristen nog niet goed weten hoe zij zich tot Legal Tech dienen te verhouden. Er is wel het besef iets met Legal Tech te willen en te moeten, maar hoe dan? De termen blijven vaag en de reflex kan dan zijn om het er maar helemaal bij te laten zitten. Doe dat niet, maak het niet te abstract en zet in ieder geval een eerste stap (just do it). Ook in het kader van continuous learning past het om mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van Legal Tech. Juist als jurist zul je Legal Tech moeten omarmen.