Geschreven door Abraham Mouritz  – Senior Legal Counsel Tech & Privacy

Data driven world en legal issues

De wereld heeft sinds 1995 een exponentiële toename van de hoeveelheid gegevens ervaren. Met de komst van het internet en technologische vooruitgang genereren we meer gegevens dan ooit tevoren. Deze gegevens omvatten persoonlijke informatie, financiële gegevens, zoekgeschiedenis en andere digitale voetafdrukken. Bedrijven gebruiken deze gegevens voor hun eigen toepassingen en zakelijke doeleinden. Deze data driven world wereld komt echter met een eigen set aan legal issues die moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de privacy en veiligheid van gebruikers en consumenten niet in het gedrang komen. De groei van data kan worden toegeschreven aan de proliferatie van digitale apparaten, zoals smartphones, computers en het Internet of Things (IoT). Volgens een IDC-rapport zal de hoeveelheid gegevens die wereldwijd wordt gegenereerd naar verwachting groeien van 33 zettabytes in 2018 tot 175 zettabytes in 2025. Ter illustratie, 1 zettabyte is 1 gigabyte met maar liefst 21 0’en.

Nieuwe mogelijkheden van data

Deze exponentiële toename van gegevens biedt bedrijven nieuwe mogelijkheden om deze informatie te gebruikenvoor hun zakelijke doeleinden. Bedrijven gebruiken beschikbare gegevens voor verschillende toepassingen, zoals productontwikkeling, klantsegmentatie en marketingstrategieën. Met behulp van data-analyse en machine learning kunnen bedrijven patronen en inzichten identificeren die kunnen leiden tot verbeterde besluitvorming. Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor voorspellende analyses, waarmee bedrijven toekomstige trends kunnen voorspellen, voorspellingen kunnen doen en kunnen anticiperen op de toekomstige vraag. Dit helpt bedrijven om hun activiteiten te optimaliseren en om hun bedrijfsresultaten te verbeteren.

Legal issues

Ondanks de voordelen van data driven strategieën, leidt het verzamelen en gebruiken van gegevens niet zelden tot juridische problemen. Het belangrijkste juridische probleem is privacy c.q. data protection. Bedrijven hebben vaak toegang tot gevoelige gegevens en deze gegevens, zie de berichtgeving in de media, worden vaak misbruikt, gehackt of gestolen door derden. Datalekken kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat persoonlijke informatie, zoals burgerservicenummers, creditcardgegevens en medische dossiers, wordt blootgesteld. Om de juridische problemen in verband met data driven strategieën aan te pakken, zijn regelgeving zoals de General Data Protection Regulation(GDPR) en de California Consumer Privacy Act (CCPA) geïntroduceerd. Deze voorschriften leggen strikte richtlijnen op voor de manier waarop bedrijven persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken. Ze geven individuen ook meer controle over hun gegevens, inclusief het recht op toegang tot, verwijdering of overdracht van hun gegevens. Cyber security is ook een belangrijk rechtsgebied. Hoewel privacy en cyber security veel overlap hebben, is het belangrijk om te realiseren dat cyber security zich richt op alle data, en dus niet enkel op persoonsgegevens. Een voorbeeld van een cyber security onderwerp is de review van een “disaster recovery/ business continuity” policy, waar Legal bij kan helpen.

Een paar tips

Als gebruikers en consumenten is het belangrijk om aandacht te besteden aan de juridische kwesties die verband houden met de data driven wereld. Een van de belangrijkste dingen om te overwegen is om als organisatie een sluitend privacybeleid op te stellen én om dit na te leven. Gebruikers moeten zich bewust zijn van de informatie die organisaties verzamelen, hoe ze deze gebruiken en met wie ze deze delen. Het is ook essentieel om de algemene voorwaarden van de services van een bedrijf te bekijken om te begrijpen hoe hun gegevens worden gebruikt.

Kortom

De data driven wereld heeft bedrijven aanzienlijke voordelen opgeleverd, waaronder verbeterde besluitvorming, geoptimaliseerde activiteiten en hogere inkomsten. Het heeft echter ook juridische kwesties aan de orde gesteld die moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de privacy en veiligheid van gebruikers en consumenten niet in het gedrang komen. Als gebruikers en consumenten is het van cruciaal belang om aandacht te besteden aan de juridische kwesties in verband met het verzamelen en gebruiken van gegevens en om onze rechten en verantwoordelijkheden in het digitale tijdperk te begrijpen.

Dit artikel is opgesteld middels ChatGPT en review nadien door Abraham Mouritz.