Legal Team Session – Strategie

Geschreven door Paul Drop – Outside General Counsel

 

Strategie voor Legal

Eens in de zoveel tijd staat de strategie voor de komende jaren op de corporate agenda. Het hele bedrijf gaat ermee aan de slag. Ook Legal. Dit is het moment om terug te kijken, te reflecteren op de vraag: waarom bestaan we als juridische afdeling? Om plannen te maken  en om vast te stellen dat er verbetering nodig is. Dat laatste is goed. Ontevredenheid, onrust, ‘het schuurt’; dit is allemaal voedingsbodem voor blijvende verandering.

 

WAAROM?

Toch eerst terug naar de vraag: WAAROM is Legal er? Heb jij het antwoord? De dag dat Legal niet meer nodig is, is helaas nog niet overal aangebroken. En intussen is de perceptie van Legal nog vaak: het ‘no-department’, het ‘stempelhok’ of ‘een kostenpost’. Het is mijn ervaring dat Legal en dus ook in-house juristen daarom nog regelmatig worstelen met de vraag of ze er wel mogen zijn en hoe ze aan invloed kunnen winnen. En het lukt niet iedereen om voorbij die vragen te komen. Toch is het van belang dat Legal weet WAAROM zij er is in het bedrijf. Dat draagt niet alleen bij aan het zelfvertrouwen van het Legal Team en van de individuele bedrijfsjuristen, maar helpt ook om het belang van Legal intern te verwoorden. En dat laatste levert uiteindelijk een bottom-line bijdrage voor het bedrijf.

 

HOE?

En als Legal dan weet waarom zij er is: HOE doen we dat? Recent ben ik met een Legal Team een dag aan de slag gegaan met die vraag naar het HOE, maar dan vanuit een ander perspectief. Dit perspectief gaat ervan uit dat juridische kennis voldoende aanwezig is (en verder getraind zal worden). Verder veronderstelt het een aantal vaardigheden die aanwezig moeten zijn in een team van samenwerkende juridische adviseurs. Dus niet alleen kennis van het recht, maar daarboven ook vaardigheden op het gebied van communicatie, effectief samenwerken, management, procesverbetering en gebruik en toepassing van de juiste technologie. Die vaardigheden zijn bruikbaar in het hele bedrijf.

Natuurlijk is niet iedereen een volledig ontwikkelde expert op al deze gebieden. Maar in een team zijn die vaardigheden vaak wel vertegenwoordigd, en anders is het een reden voor recruitment. Of het nu op startniveau is, of dat er experts in het team zitten is niet direct van belang. Iedereen is op zijn minst een beginner. Dan is er een basis om met ervaren collega’s of zelfs experts binnen het bedrijf te spreken over een specifieke kwestie, waar juridische hulp bij nodig is. En zo kan de bedrijfsjurist ook bepalen wanneer een probleem meer dan alleen juridisch is en weet die bedrijfsjurist ook wanneer een andere specialist moet worden ingeschakeld om het op te lossen. Verder biedt iedere vaardigheid weer mogelijkheden tot verbetering. Een goede analyse op persoonlijk en teamniveau is dan belang. Er zijn daarvoor verschillende bruikbare tools voorhanden.

 

En nu?

Legal heeft een unieke positie in een bedrijf: de juridische afdeling is namelijk beter gesitueerd dan externe juristen/advocaten en zit (potentieel) op de plek waar veel interactie met de business plaatsvindt. Bovendien hebben de bedrijfsjuristen (en het Legal Team) een goed gevulde toolbox met vaardigheden, die een oplossing bieden voor juridische problemen, binnen de context van de business en de strategie van het bedrijf. Kortom: in-house heeft zoveel meer in huis. Het is hoog tijd om dat te vermarkten.

Wil jij ook aan de slag met jouw Legal Team? Ik ga graag met jullie aan de slag met onze Legal Team Sessions. Neem contact op via: info@house-legal.nl om samen de strategie van jouw Legal Team neer te gaan zetten!


Over het nut van inkoopvoorwaarden bij IT-diensten

Geschreven door Martijn Berk – Senior legal counsel – IT, data & technology

Over het nut van inkoopvoorwaarden bij IT-diensten

 

Juristen zijn duur

Er bestaan een aantal vooroordelen over juristen. Ik ben gewend dat de temperatuur met een paar graden daalt, zodra ik de vergaderzaal binnenkom. In mijn ogen is dat (natuurlijk) ten onrechte, juist ook omdat ik liefst constructief te werk ga en daarbij de belangen van beide partijen in het oog hou.

Een vooroordeel waar ik regelmatig mee te maken krijg is dat juristen duur zijn. Nu kun je betogen dat een goede jurist geld kost, en op de lange termijn risico’s beperkt en geld bespaart, maar feit blijft dat een jurist geld kost. En ook met een redelijk uurtarief kunnen de kosten snel oplopen, zo kost een contractbeoordeling nou eenmaal minimaal een paar uur. En snel de hoofdlijnen eruit halen raad ik eigenlijk altijd af: het gevaar (of het genie) zit immers altijd in de details.

Om juridische kosten te besparen gaat de ondernemer die een IT-dienst inkoopt, vaak akkoord met de (algemene) voorwaarden van de wederpartij. De ondernemer onderhandelt zelf over prijs en opleverdatum en de voorwaarden worden ongelezen ondertekend.

 

Bespaar door algemene inkoopvoorwaarden op te stellen

Toch is er een middenweg te bedenken tussen enerzijds een maatwerk beoordeling van een overeenkomst en anderzijds het ongelezen ondertekenen, namelijk: door het (laten) opstellen van algemene inkoopvoorwaarden. Algemene inkoopvoorwaarden (AIV) zijn het spiegeldbeeld van de algemene voorwaarden van de leverancier. Door zelf AIV te hanteren, is het in veel gevallen niet nodig om een jurist in te schakelen.

Zodra je een dienst inkoopt, stuurt je de AIV mee met het bericht dat die van toepassing zijn op de mogelijk te sluiten overeenkomst. In veel gevallen zal de leverancier – die jou immers als nieuwe klant wil binnenhalen – met de AIV akkoord gaan of op een aantal artikelen een tegenvoorstel doen. En ook als de leverancier een tegenvoorstel doet, zal de betrokkenheid van een jurist beperkt zijn. Als het goed is, kent jouw jurist de set en kan snel ingeschat worden of het tegenvoorstel redelijk is. En ook in grotere organisaties, met een eigen inkopers en juristen, loont het om AIV te hanteren; bij acceptatie van de AIV door de leverancier hoeft de inkoper niet meer langs de juridische afdeling.

Twee tips

Nog twee tips over het opstellen en gebruiken van Algemene inkoopvoorwaarden:

  1. Allereerst is het belangrijk dat de AIV die je hanteert, passen bij de dienst of product die je inkoopt. Grotere organisaties hebben vaak een set AIV die geschikt zijn voor de inkoop van pennen en kopieerpapier. Vaak wordt ook aandacht besteed aan personeel dat tijdelijk werkzaamheden uitvoert op locatie. Maar de inkoop van een IT-dienst (bijvoorbeeld de implementatie van een softwarepakket of het afnemen van een SaaS-dienst) verschilt materieel van de inkoop van pennen en heeft specifieke aandachtgebieden, die je vooraf wilt adresseren in je AIV. Zo kun je denken aan het opnemen van procesafspraken als de leverancier volgens de Agile-methodiek werkt. Ook kun je regelen hoe wordt omgegaan met eventuele fouten in de software die na de acceptatie aan het licht komen, zijn die voor rekening van de leverancier of niet?
  2. Ten tweede is het van belang dat je – voordat je je jurist een opdracht geeft voor het opstellen van de AIV – bedenkt hoe eenzijdig (of juist niet!) je de voorwaarden wilt hebben. Als je ervoor kiest om een set AIV te laten opstellen, waarbij alle bepalingen zo zijn opgesteld dat ze voornamelijk in jouw voordeel zijn (bijvoorbeeld dat de leverancier maximaal aansprakelijk is voor eventuele schade, de leverancier verantwoordelijk is voor iedere vertraging – zelfs als die door jou is veroorzaakt – en dat je de mogelijkheid heb om het contract te ontbinden bij elke kleine tekortkoming), is het waarschijnlijk dat de leverancier deze voorwaarden niet zal accepteren. In plaats daarvan zal de leverancier waarschijnlijk tegenvoorstellen doen op veel van deze bepalingen en wordt het beoogde resultaat van tijds- en kostenbesparing niet behaald. In sommige gevallen kan het kan legitiem zijn om eenzijdige voorwaarden te hanteren, maar vaak geeft een set redelijke voorwaarden een beter resultaat.

Mocht je hier vragen over hebben: uiteraard help ik of de andere senior legal counsels van House je graag met het opstellen van passende AIV. Neem contact op via: info@house-legal.nl om je juridische kosten binnen de perken te houden!


Morele ambitie voor bedrijfsjuristen

Geschreven door Maaike Roet – CEO & Founder House

Het jaar 2024 lijkt (onder andere) het jaar te worden van ‘morele ambitie’. Morele ambitie houdt zoiets in als ‘handelen op basis van persoonlijke integriteit en je talent inzetten voor iets waar je later voor herinnerd wil worden’. Nu deze trend ook past bij de missie van House met ‘legal for tomorrow’ en het ons van belang lijkt om ook bedrijfsjuristen hierin mee te nemen, verschijnt vandaag deze blog.

 

Maatschappelijke voorbeelden

Sprekende maatschappelijke voorbeelden van morele ambitie zijn advocaat Bénédicte Ficq, die bestuurders van grote bedrijven aanklaagt voor ‘milieucriminaliteit’, en journalist Rutger Bregman, die onlangs in het FD jonge talentvolle advocaten en consultants aan de Zuidas opriep hun talent niet te verkopen aan de hoogste bieder, maar juist in te zetten om maatschappelijke problemen op te lossen. Hij noemt dat ‘Morele ambitie’ en schrijft daar een boek over.

 

Wat is morele ambitie?

Morele ambitie gaat verder dan alleen het naleven van de wet. Het impliceert een diepgaand besef van de ethiek, die ten grondslag ligt aan het rechtssysteem. Het gaat om het streven naar een hogere standaard van moreel gedrag dan wat strikt juridisch verplicht is. Bedrijfsjuristen met morele ambitie erkennen dat hun rol in het bedrijf niet alleen draait om het handhaven van regels, maar ook om het - wellicht zelfs met het bedrijf - bevorderen van rechtvaardigheid en ethisch handelen in de samenleving.

 

Morele ambitie in het dagelijkse werk: hoe dan?

Mogelijk denk je nu: ‘grote woorden en mooie doelen om na te streven’, maar daar ben ik veel te druk voor. Logisch, maar dan herinner ik je er graag aan dat je als bedrijfsjurist ook een verantwoordelijke functie bekleedt. Daar hoort naar mijn mening dan ook wat morele ambitie bij. Het gaat bovendien niet alleen om het vermijden van onethisch gedrag, maar (en naar mijn mening nog veel meer) om het actief streven naar rechtvaardigheid en eerlijkheid in de (bedrijfsjuridische) adviezen die je geeft. Hier zijn enkele praktische stappen die je vandaag al kunt zetten.

  1. Integreer ethiek in besluitvorming

Bij elke juridische kwestie is het van belang om ethische overwegingen te integreren in het besluitvormingsproces. Denk niet alleen aan de juridische aspecten, maar overweeg ook de bredere ethische implicaties voor alle betrokken partijen.

  1. Voortdurende professionele ontwikkeling

Houd je kennis van ethiek en professionele verantwoordelijkheid up-to-date. Volg cursussen, lees relevante literatuur en neem deel aan ethische discussies om je begrip te verdiepen en te verbreden. Denk in het kader van jouw professionele ontwikkeling ook eens aan het doen van vrijwilligerswerk.

  1. Mentorrol opnemen

Voor bedrijfsjuristen met meer ervaring is het van onschatbare waarde om een mentorrol op zich te nemen. Het delen van ethische inzichten en begeleiding draagt bij aan de ontwikkeling van morele ambitie bij jongere generaties bedrijfsjuristen.

 

Conclusie

Morele ambitie is voor bedrijfsjuristen geen optionele extra in de dagelijkse werkzaamheden. Het is naar mijn mening - en zeker in deze tijd - een noodzakelijke pijler voor duurzame en ethische bedrijfsjuridische werkzaamheden. Door het omarmen van morele ambitie dragen bedrijfsjuristen bij aan het bevorderen van rechtvaardigheid, eerlijkheid en integriteit. Het is niet alleen een professionele verplichting, maar ook een kans om een blijvende positieve impact te hebben op de samenleving. Legal for tomorrow!


Reflectie is de sleutel tot meer impact voor General Counsels

Geschreven door Anouk Schaap – Leadership Mentor

De skill waar General Counsels dit jaar aan werkten, is de groei van zelfkennis door meer momenten van reflectie. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen zichzelf beschouwen als zelfbewust. Maar het is een zeldzame kwaliteit, zelfs bij leiders. General Counsels hebben dit jaar de gedurfde stap gezet om samen met House’ Leadership Mentor Anouk te groeien in deze toekomstbestendige leiderschapskwaliteit. 

Het is vrijdagochtend 10 uur, het is rond het vriespunt, maar de zon schijnt. Een perfecte dag voor een General Counsel Mentoring-sessie in het Amsterdamse Bos. Er wordt allereerst teruggeblikt op de periode tussen vandaag en de laatste sessie: een groot succes wordt gedeeld. Al wandelend wordt onderzocht wat de sleutel naar dit grote succes is geweest. Snel wordt helder dat tijd voor reflectie de sleutel was.

Een middag van terugkijken en contempleren op reeds gedane en voorgenomen acties blijken de start te zijn geweest van nieuwe keuzes die leidden tot het grote succes. Het terugblikken en contempleren hebben een kijkje gegeven in de onderliggende beweegredenen achter reeds gedane en voorgenomen acties. Het handelen vanuit emoties uit het verleden lijkt niet erg succesvol te zijn.

Emoties die in het verleden zijn ontstaan, zijn onbewust leidend in de keuzes die je vandaag maakt. Door tijd van reflectie te nemen, door het opschrijven van gedachten en het beantwoorden van vragen als: ‘door welke emoties word ik momenteel gedreven?’ en ‘waar komen deze emoties vandaan?’, verkrijg je nieuwe inzichten. Het onbewuste wordt bewust gemaakt en hiermee creëer je ruimte voor nieuwe bewuste keuzes, los van emoties uit het verleden.

De sleutel naar één succes is de sleutel naar meerdere successen.

De ingezette strategie die leidde tot het succes, vertalen we naar vaste, dagelijkse momenten van reflectie. Het doel is om dit succes niet eenmalig te laten blijven. Door het inbouwen van dagelijkse reflectiemomenten wordt er een nieuwe gewoonte gecreëerd die leidt tot vele successen, zowel groot als klein op zowel belangrijke als dagelijkse momenten. Verandering start met bewustwording om vervolgens nieuwe stappen te zetten richting die gewenste verandering.

House maakt jouw bedrijf klaar voor morgen, ook op het gebied van leiderschap. Sinds het begin van dit jaar biedt House General Counsel Mentoring aan. Zo biedt House bedrijven niet alleen juridische diensten aan, maar biedt zij de daar werkzame General Counsels ook de mogelijkheid om te groeien in leiderschap. De General Counsel Mentoring wordt verzorgd door House-partner Anouk Schaap, CEO en visionair van Rock Solid Leadership. Wil jij in 2024 ook gebruik maken van onze General Counsel Mentoring – bestaande uit 1 Meet up & Intake en 5 Legal Walks – neem dan contact met ons op via: info@house-legal.nl. We vertellen je graag meer.


Thuiswerken: aandachtspunten en tips voor werkgevers

Geschreven door Lisette Domhoff-Spaaij - Senior legal counsel - Arbeidsrecht

Thuiswerken: aandachtspunten en tips voor werkgevers

Het zal niemand ontgaan zijn dat mede door de coronacrisis het thuiswerken een vogelvlucht heeft genomen. En dat bevalt eigenlijk best goed, dat thuiswerken. Zo goed, dat veel werkgevers het (gedeeltelijk) thuiswerken inmiddels als een standaard voorwaarde hebben opgenomen in hun arbeidsvoorwaardenpakket. Een logische ontwikkeling, maar werkgevers moeten er wel op bedacht zijn dat zij ook bij thuiswerken moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor hun werknemers. En dat kan (soms) best een uitdaging zijn!

Zorgplicht

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever ook thuis zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor de werknemer. Voldoet de werkgever niet (voldoende) aan deze zorgplicht, of kan hij dit niet aantonen, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de werknemer lijdt tijdens zijn werkzaamheden. Hoe kan een werkgever ook voor thuiswerkende werknemers voldoen aan zijn zorgplicht? De volgende aandachtspunten en tips helpen de werkgever op weg.

  1. Faciliteren werkplek  

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werkplek van de werknemer ook thuis ergonomisch is ingericht. Heeft de werknemer thuis geen goede werkplek, dan moet de werkgever deze faciliteren en de kosten daarvan dragen. Denk aan goede apparatuur (beeldscherm, muis, toetsenbord), een bureau en bureaustoel, maar ook goede verlichting. Verschillende arbodiensten hebben richtlijnen en infographics ontwikkeld voor een gezonde thuiswerkplek. Vraag hier als werkgever naar bij de eigen arbodienst.

Kosten thuiswerkplek

Het dragen van de kosten voor de thuiswerkplek betekent overigens niet dat een werkgever iedere declaratie van zijn werknemer maar moet vergoeden. Afhankelijk van de (financiële) situatie kan een werkgever bijvoorbeeld ook apparatuur en meubilair in bruikleen verstrekken. Ook het uitkeren van een vaste vergoeding voor het inrichten van de thuiswerkplek behoort tot de mogelijkheden. Met deze vergoeding moet de werknemer wel minimaal een goede werkplek kunnen inrichten. Eventuele meerkosten komen dan voor rekening van de werknemer zelf.

Let op: het vergoeden van de kosten voor een gezonde en veilige werkplek, is wettelijk verplicht. Dit zijn wezenlijk andere kosten dan de thuiswerkkosten, zoals (extra) kosten voor koffie en energieverbruik. Alhoewel sommige werkgevers hier al afspraken over hebben gemaakt, is het wettelijk (nog) niet verplicht om deze kosten daadwerkelijk te vergoeden.

  1. Instrueren

Met alleen faciliteren is de werkgever er echter nog niet. De werkgever moet de thuiswerkende werknemer ook op regelmatige basis zorgvuldig instrueren over de veiligheidsvoorschriften die horen bij een ergonomisch ingerichte werkplek. Dit kan al relatief eenvoudig met algemene informatie op intranet of, meer concreet, met filmpjes of regelmatig terugkerende (digitale) informatiebijeenkomsten en trainingen.

  1. Informeren

Daarnaast moet de werkgever actief informeren bij de werknemer of hij (nog steeds) beschikt over een ergonomische werkplek. De werkgever mag er namelijk niet vanuit gaan dat de werknemer deze informatie uit zichzelf verstrekt. Een veel gebruikte manier hiervoor is het door de werknemer laten invullen van een checklist voor de thuiswerkplek. Het is aan te raden deze checklist minimaal één maal per jaar in te laten vullen. Ook is het verstandig om af te spreken, dat een werknemer een wijziging in de thuiswerkplek direct doorgeeft aan de werkgever.

Naast de werkplek is het zeker ook op afstand van belang om de werkdruk en werktijden van de werknemer in te gaten te houden. Informeer regelmatig hoe het gaat en houd in de gaten dat de werknemer voldoende pauzes neemt.

  1. Controleren werkplek

Tot slot moet de werkgever controleren of de werknemer zich daadwerkelijk aan de gegeven (thuiswerk)voorschriften houdt. In verband met de privacy van de werknemer kan dit echter niet zomaar. Naast het invullen van de checklist als controlemiddel, is een goede andere optie om de werknemer foto’s te laten maken van zijn thuiswerkplek. Bij twijfel over de juiste inrichting van de werkplek van de werknemer, kan een fysieke controle van de thuiswerkplek door een arbeidsdeskundige uitkomst bieden. Sommige werkgevers laten tijdens een digitaal overleg de werknemer zelf rondlopen met hun (laptop)camera om de werkplek ‘live’ te kunnen zien. Pas daar echter mee op: Een werknemer kan dit weigeren, omdat dit zijn privacy (thuisomgeving) raakt.

Tot slot: thuiswerkbeleid

Als thuiswerken inderdaad de norm wordt binnen de onderneming, is het als werkgever aan te raden om een helder thuiswerkbeleid op te stellen. In dit beleid kunnen regels worden opgenomen voor welke functies thuiswerken mogelijk is en welke verantwoordelijkheden de werkgever en de werknemer hebben als het gaat om de inrichting van een ergonomische werkplek. Mocht u als werkgever vragen hebben over thuiswerken, een thuiswerkbeleid willen opstellen of laten controleren, neem dan gerust contact op met House en Lisette Domhoff-Spaaij via info@house-legal.nl.


Hoe legal counsels start-ups en scale-ups kunnen helpen bij het bouwen aan een betere wereld van morgen

Geschreven door Maaike Roet  - CEO & Founder House.

Hoe legal counsels start-ups en scale-ups kunnen helpen bij het bouwen aan een betere wereld van morgen

Als start-up of scale-up heb je een unieke kans om een positieve impact op de wereld te maken. Gelukkig zijn er ook steeds meer impactvolle bedrijven en ook ondernemers die idealistisch zijn. Legal counsels kunnen u helpen uw doelen te bereiken door gerechtigheid te bevorderen, mensenrechten te waarborgen, duurzaamheid te bevorderen en innovatie aan te moedigen.

Rechtvaardigheid bevorderen

Legal counsels kunnen ervoor zorgen dat uw bedrijf werknemers, klanten en partners eerlijk en rechtvaardig behandelt, ongeacht hun ras, geslacht, etniciteit of sociaaleconomische status. Door een eerlijk en onpartijdig beleid op te stellen en het rechtssysteem te bevorderen, kunnen legal counsels u helpen een rechtvaardige samenleving te creëren, waarin iedereen kan leven en werken zonder angst voor discriminatie of vervolging.

Mensenrechten waarborgen

Legal counsels kunnen er ook voor zorgen dat de acties en het beleid van uw bedrijf de mensenrechten respecteren en bevorderen, waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering, het recht op een eerlijk proces en het recht op gelijke behandeling volgens de wet. Door de acties en het beleid van uw bedrijf af te stemmen op deze principes, kunnen legal counsels u helpen een reputatie op te bouwen als een maatschappelijk verantwoorde onderneming.

Duurzaamheid bevorderen

Verder kunnen legal counsels uw bedrijf helpen bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Door de wettelijke kaders te doorlopen die bedrijfstakken reguleren die bijdragen aan de aantasting van het milieu, kunnen legal counsels u helpen duurzame praktijken te ontwikkelen die zowel goed zijn voor het milieu als in lijn zijn met uw bedrijfsdoelstellingen.

Innovatie stimuleren

Legal counsels kunnen u helpen een juridische omgeving te creëren die innovatie, ondernemerschap en creativiteit bevordert. Door intellectuele eigendomsrechten te bevorderen en eerlijke concurrentiewetten af te dwingen, kunnen legal counsels u helpen uw innovaties te beschermen en de concurrentie een stap voor te blijven.

Concluderend kunnen legal counsels scale-ups helpen bij het bouwen aan een betere wereld van morgen door gerechtigheid te bevorderen, mensenrechten te waarborgen, duurzaamheid te bevorderen en innovatie aan te moedigen. Door samen te werken met legal counsels kunt u uw zakelijke doelen bereiken en tegelijkertijd een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu. Wij kunnen u hierbij helpen. Legal for tomorrow!

Dit artikel is opgesteld middels ChatGPT en review nadien door Maaike Roet


Waarom werken aan je leiderschap net zo belangrijk is als werken in je leiderschap en hoe je dat aanpakt

Geschreven door Anouk Schaap Conscious Leadership expert

Waarom werken aan je leiderschap net zo belangrijk is als werken in je leiderschap en hoe je dat aanpakt

Leiderschap is een vak apart. Het is een baan naast je baan. Leiderschap komt met een grote verantwoordelijkheid; alles wat je denkt, doet of zegt heeft impact met een 'ripple'-effect. In zowel positieve als negatieve zin. Werken aan je leiderschap is cruciaal om ervoor te zorgen dat je een positief 'ripple'-effect creëert onder de mensen met wie jij dagelijks werkt. Als expert in jouw vakgebied zal werken aan je leiderschap zeer waarschijnlijk niet de prioriteit hebben. In dit blog delen we de belangrijkste reden om aan je leiderschap te werken en wat de vervolgstappen zijn. Legal for tomorrow! 

“Je weet niet wat je niet weet, totdat je het weet”

95% van de tijd wordt jouw leven beheerst door overtuigingen en gewoonten die in het onderbewustzijn zijn geprogrammeerd. De overtuigingen die je hebt aangeleerd leiden tot dagelijkse gedachten waar jouw woorden en acties uit voortvloeien. Zonder slechte intenties te hebben, kan jouw overtuigingssysteem een negatieve impact hebben op de mensen in jouw team of organisatie. Waar je je niet bewust van bent kun je niet veranderen, daarom is het van groot belang om het onbewuste bewust te maken en van daaruit verandering aan te brengen. Jezelf een spiegel voorhouden (of laten houden) is cruciaal voor toekomstbestendige leiders. Neem jouw leiderschap niet lichter dan het is en maak ruimte voor zelfreflectie en groei in zelfkennis.

Radicale verantwoordelijkheid

Het grootste gemis deze tijd binnen leiderschap is gebrek aan het nemen van volledige verantwoordelijkheid. “Ik zie regelmatig leiders die geen verantwoordelijkheid pakken voor zaken waar zij onbewust schade aanrichten”.  Anouk Schaap is Conscious Leadership Expert en werkt met high-level leiders aan hun leiderschap. “Er wordt veel gekeken naar omstandigheden die buiten de leider lijken te liggen, terwijl de leider nagenoeg altijd invloed heeft op een situatie. Ik houd leiders een eerlijke spiegel voor en nodig hen uit om verantwoordelijkheid te pakken”. Onderzoek voor jezelf waar jij geneigd bent om een ander of een situatie ergens van te beschuldigen. Bekijk in alle eerlijkheid welke verantwoordelijkheid je hebt laten liggen en beslis vandaag om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor jouw (onbewuste) impact. De volle 100%, niet meer, maar ook zeker niet minder.

Vertaalslag

Stap één naar toekomstbestendig leiderschap is bewustwording. Stap twee is het nemen van de volledige verantwoordelijkheid. Niet geheel onbelangrijk is stap drie; de vertaalslag. Door dagelijks te groeien in zelfkennis en het pakken van de volledige verantwoordelijkheid, zul je nieuwe stappen willen nemen die zich vertalen in woorden, gedrag en wellicht zelfs strategie of beleid. Kwetsbaarheid is een thema dat je hierin zult tegenkomen. Kwetsbaarheid in het toegeven van fouten of zelfs het vragen van vergeving voor de impact die je onbewust gehad hebt op een ander (vergeving werkt enorm krachtig dus sla de stap niet over indien dit nodig is).

Deze stappen kun je absoluut zelf zetten zonder hulp van buitenaf. Bij House - Legal for tomorrow geloven wij echter in de kracht van een mentor voor legal professionals en besloten wij daarom begin dit jaar General Counsel Mentoring aan te bieden voor Heads of Legal, General Counsels en Legal Directors, die willen groeien als leider en mens. Je werkt samen met onze mentor Anouk Schaap gedurende een periode van een jaar. Anouk is Conscious Leadership expert, werkt als executive mentor en is founder van Home of Conscious Leadership. Nieuwsgierig? Stuur ons een bericht (info@house-legal.nl) en we vertellen je alles over het programma.


Data driven world en legal issues

Geschreven door Abraham Mouritz  - Senior Legal Counsel Tech & Privacy

Data driven world en legal issues

De wereld heeft sinds 1995 een exponentiële toename van de hoeveelheid gegevens ervaren. Met de komst van het internet en technologische vooruitgang genereren we meer gegevens dan ooit tevoren. Deze gegevens omvatten persoonlijke informatie, financiële gegevens, zoekgeschiedenis en andere digitale voetafdrukken. Bedrijven gebruiken deze gegevens voor hun eigen toepassingen en zakelijke doeleinden. Deze data driven world wereld komt echter met een eigen set aan legal issues die moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de privacy en veiligheid van gebruikers en consumenten niet in het gedrang komen. De groei van data kan worden toegeschreven aan de proliferatie van digitale apparaten, zoals smartphones, computers en het Internet of Things (IoT). Volgens een IDC-rapport zal de hoeveelheid gegevens die wereldwijd wordt gegenereerd naar verwachting groeien van 33 zettabytes in 2018 tot 175 zettabytes in 2025. Ter illustratie, 1 zettabyte is 1 gigabyte met maar liefst 21 0’en.

Nieuwe mogelijkheden van data

Deze exponentiële toename van gegevens biedt bedrijven nieuwe mogelijkheden om deze informatie te gebruikenvoor hun zakelijke doeleinden. Bedrijven gebruiken beschikbare gegevens voor verschillende toepassingen, zoals productontwikkeling, klantsegmentatie en marketingstrategieën. Met behulp van data-analyse en machine learning kunnen bedrijven patronen en inzichten identificeren die kunnen leiden tot verbeterde besluitvorming. Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor voorspellende analyses, waarmee bedrijven toekomstige trends kunnen voorspellen, voorspellingen kunnen doen en kunnen anticiperen op de toekomstige vraag. Dit helpt bedrijven om hun activiteiten te optimaliseren en om hun bedrijfsresultaten te verbeteren.

Legal issues

Ondanks de voordelen van data driven strategieën, leidt het verzamelen en gebruiken van gegevens niet zelden tot juridische problemen. Het belangrijkste juridische probleem is privacy c.q. data protection. Bedrijven hebben vaak toegang tot gevoelige gegevens en deze gegevens, zie de berichtgeving in de media, worden vaak misbruikt, gehackt of gestolen door derden. Datalekken kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat persoonlijke informatie, zoals burgerservicenummers, creditcardgegevens en medische dossiers, wordt blootgesteld. Om de juridische problemen in verband met data driven strategieën aan te pakken, zijn regelgeving zoals de General Data Protection Regulation(GDPR) en de California Consumer Privacy Act (CCPA) geïntroduceerd. Deze voorschriften leggen strikte richtlijnen op voor de manier waarop bedrijven persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken. Ze geven individuen ook meer controle over hun gegevens, inclusief het recht op toegang tot, verwijdering of overdracht van hun gegevens. Cyber security is ook een belangrijk rechtsgebied. Hoewel privacy en cyber security veel overlap hebben, is het belangrijk om te realiseren dat cyber security zich richt op alle data, en dus niet enkel op persoonsgegevens. Een voorbeeld van een cyber security onderwerp is de review van een “disaster recovery/ business continuity” policy, waar Legal bij kan helpen.

Een paar tips

Als gebruikers en consumenten is het belangrijk om aandacht te besteden aan de juridische kwesties die verband houden met de data driven wereld. Een van de belangrijkste dingen om te overwegen is om als organisatie een sluitend privacybeleid op te stellen én om dit na te leven. Gebruikers moeten zich bewust zijn van de informatie die organisaties verzamelen, hoe ze deze gebruiken en met wie ze deze delen. Het is ook essentieel om de algemene voorwaarden van de services van een bedrijf te bekijken om te begrijpen hoe hun gegevens worden gebruikt.

Kortom

De data driven wereld heeft bedrijven aanzienlijke voordelen opgeleverd, waaronder verbeterde besluitvorming, geoptimaliseerde activiteiten en hogere inkomsten. Het heeft echter ook juridische kwesties aan de orde gesteld die moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de privacy en veiligheid van gebruikers en consumenten niet in het gedrang komen. Als gebruikers en consumenten is het van cruciaal belang om aandacht te besteden aan de juridische kwesties in verband met het verzamelen en gebruiken van gegevens en om onze rechten en verantwoordelijkheden in het digitale tijdperk te begrijpen.

Dit artikel is opgesteld middels ChatGPT en review nadien door Abraham Mouritz.